Showing all 3 results

DVC261ZX18 Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc)

6.640.000
1. DVC261ZX18 Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc) Thuận tiện đeo vai và

DVC660Z Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc)

8.630.000
1. DVC660Z Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc) Thiết kế đeo vai tiện

DVC665Z Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc)

8.860.000
1. DVC665Z Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc) Tiện lợi và di động: