Showing all 4 results

DVC260Z Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl) (không kèm pin sạc)

6.040.000
1. DVC260Z Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl) (không kèm pin sạc) Thiết kế tiện lợi Máy

DVC261ZX18 Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc)

6.640.000
1. DVC261ZX18 Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc) Thuận tiện đeo vai và

DVC265ZX Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/aws/ (không kèm pin sạc)

6.380.000
1. DVC265ZX Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/aws/ (không kèm pin sạc) Tiện lợi và di động:

DVC665Z Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc)

8.860.000
1. DVC665Z Máy hút bụi đeo vai dùng pin Makita (hepa/bl)(18 (không kèm pin sạc) Tiện lợi và di động: