Showing the single result

HM1812 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 28.6mm)

28.290.000
1. HM1812 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 28.6mm) Khả năng đục phá vượt trội: Sản phẩm được