Showing the single result

HM1511 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm/avt)

21.280.000
1. HM1511 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm/avt) Hiệu suất vượt trội: HM1511 là một chiếc máy