Showing the single result

HM1306 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm)

12.080.000
1. HM1306 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm) Công suất mạnh mẽ: HM1306 được trang bị động