Showing the single result

HM002GZ03 Máy đục bê tông dùng pin Makita (chuôi gài sds-m (không kèm pin sạc)

13.270.000
1. HM002GZ03 Máy đục bê tông dùng pin Makita (chuôi gài sds-m (không kèm pin sạc) Chất lượng và hiệu