Showing all 3 results

LD030P Máy đo khoảng cách laser Makita

1.530.000
1. LD030P Máy đo khoảng cách laser Makita Chính xác và nhanh chóng: Với công nghệ laser tiên tiến, LD030P

LD050P Máy đo khoảng cách laser Makita

2.070.000
1. LD050P Máy đo khoảng cách laser Makita Độ chính xác cao: Máy đo khoảng cách laser LD050P của Makita

LD080P Máy đo khoảng cách laser Makita

3.420.000
1. LD080P Máy đo khoảng cách laser Makita Đo khoảng cách chính xác và nhanh chóng: LD080P được trang bị