Showing the single result

M3700B Máy đánh cạnh Makita (6,35mm/1/4″)

1.170.000
1. M3700B Máy đánh cạnh Makita (6,35mm/1/4″) Sức Mạnh Nhỏ Gọn: Makita M3700B là một máy đánh cạnh cầm tay