Showing the single result

DRT50Z Máy đánh cạnh dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

3.190.000
1. DRT50Z Máy đánh cạnh dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh và hiệu suất ấn tượng: