Showing all 2 results

DRT50Z Máy đánh cạnh dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc)

3.190.000
1. DRT50Z Máy đánh cạnh dùng pin Makita (bl)(18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh và hiệu suất ấn tượng:

RT001GZ23 Máy đánh cạnh dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc)

4.280.000
1. RT001GZ23 Máy đánh cạnh dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc) Cùng điểm qua những đặc điểm