Showing all 3 results

TM30DSYE Máy đa năng dùng pin Makita (12v max) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc)

3.720.000
1. TM30DSYE Máy đa năng dùng pin Makita (12v max) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc) Hiệu suất ấn tượng:

TM30DSYEX4 Máy đa năng dùng pin Makita (12v max) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc)

4.100.000
1. TM30DSYEX4 Máy đa năng dùng pin Makita (12v max) (kèm 02 pin 1.5ah + sạc) Tính Năng Nổi Bật:

TM30DZ Máy đa năng dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

2.140.000
1. TM30DZ Máy đa năng dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Máy Đa Năng Cho Mọi Công