Showing all 2 results

DUC254HZR Máy cưa xích dùng pin Makita (m11/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

7.030.000
1. DUC254HZR Máy cưa xích dùng pin Makita (m11/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh di động: Với pin 18V,

DUC254ZNR Máy cưa xích dùng pin Makita (m11/bl)(18v) (không kèm pin sạc)

5.940.000
1. DUC254ZNR Máy cưa xích dùng pin Makita (m11/bl)(18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh và hiệu suất vượt trội