Showing the single result

DF347DZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (14.4v) (không kèm pin sạc)

960.000
1. DF347DZ Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (14.4v) (không kèm pin sạc) Dưới đây là những điểm