Showing all 2 results

DDF343SYE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (14.4v) (kèm 01 pin + sạc)

3.890.000
1. DDF343SYE Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita (14.4v) (kèm 01 pin + sạc) 🛠️ Hiệu suất mạnh

DHP453SYE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 1.5 + sạc)

4.910.000
1. DHP453SYE Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita (18v) (kèm 02 pin 1.5 + sạc) Hiệu suất vượt