Showing all 2 results

CB100DB Chăn làm ấm dùng pin Makita (12v max) (chưa kèm pin sạc)

2.040.000
1. CB100DB Chăn làm ấm dùng pin Makita (12v max) (chưa kèm pin sạc) Tiện ích và sự tiện lợi:

DCB200B Chăn làm ấm dùng pin Makita (18v/14.4v) (không kèm pin sạc)

2.280.000
1. DCB200B Chăn làm ấm dùng pin Makita (18v/14.4v) (không kèm pin sạc) Ấm áp tức thì với công nghệ