Showing all 2 results

CF100DZ Quạt dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc)

1.080.000
1. CF100DZ Quạt dùng pin Makita (12v max) (không kèm pin sạc) Hiệu Suất Mạnh Mẽ: Không nên xem thường

DCF102Z Quạt dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

1.710.000
1. DCF102Z Quạt dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Mạnh Mẽ Với Pin 18V: Đầu tiên, hãy để