Showing all 4 results

DLX2406TX1 Bộ sản phẩm Makita (dtw300+dga404+bl1850b*2+

11.180.000
1. DLX2406TX1 Bộ sản phẩm Makita (dtw300+dga404+bl1850b*2+ DLX2406TX1 – Hiệu suất vượt trội: Bộ sản phẩm DLX2406TX1 là sự kết

DLX2424JX1 Bộ sản phẩm Makita (dmp180+dtw300+bl1850b*2

9.360.000
1. DLX2424JX1 Bộ sản phẩm Makita (dmp180+dtw300+bl1850b*2 Thành phần của bộ sản phẩm: Máy khoan động lực DMP180: Đầu tiên,

DLX2425TX1 Bộ sản phẩm Makita (ddf484+dhr242+bl1850b*2

13.290.000
1. DLX2425TX1 Bộ sản phẩm Makita (ddf484+dhr242+bl1850b*2 DDF484 – Sự mạnh mẽ và linh hoạt:*Bộ sản phẩm này không thể

DLX2426TX1 Bộ sản phẩm Makita (ddf484+dga404+bl1850b*2+

9.520.000
1. DLX2426TX1 Bộ sản phẩm Makita (ddf484+dga404+bl1850b*2+ 🔧 Đa dạng và tiện ích vượt trội: DLX2426TX1 thực sự là một