Showing all 8 results

DFJ212AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

3.580.000
1. DFJ212AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Ưu điểm nổi bật

DFJ213AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

3.240.000
1. DFJ213AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Làm Mát Đa Năng:*Áo

DFJ214AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

3.970.000
1. DFJ214AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Làm mát tức thì:

DFJ214CL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

3.970.000
1. DFJ214CL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Thoải mái tận hưởng

DFJ214OL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

4.250.000
1. DFJ214OL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Sức mạnh từ pin

DFJ216AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

2.550.000
1. DFJ216AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Làm mát thông minh

DFJ312AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

3.310.000
1. DFJ312AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Làm mát dùng pin:

DFJ416AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

3.360.000
1. DFJ416AL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Làm mát dễ dàng