Showing all 4 results

DFJ212ZL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl) (không kèm pin sạc)

3.580.000
1. DFJ212ZL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl) (không kèm pin sạc) Làm mát bất tận:

DFJ214ZL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl) (không kèm pin sạc)

3.970.000
1. DFJ214ZL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl) (không kèm pin sạc) Công nghệ làm mát

FJ202DZL Áo khoác làm mát dùng pin-size l Makita (không kèm pin sạc)

2.720.000
1. FJ202DZL Áo khoác làm mát dùng pin-size l Makita (không kèm pin sạc) Làm mát cơ thể bằng công

FJ301DZL Áo khoác làm mát dùng pin-size l Makita (không kèm pin sạc)

3.050.000
1. FJ301DZL Áo khoác làm mát dùng pin-size l Makita (không kèm pin sạc) Thiết kế Độc Đáo và Tiện