Showing all 3 results

DFJ213ZL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl) (không kèm pin sạc)

3.240.000
1. DFJ213ZL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl) (không kèm pin sạc) Áo khoác làm mát

DFJ214AM Áo khoác làm mát dùng pin size m Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

3.970.000
1. DFJ214AM Áo khoác làm mát dùng pin size m Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Làm mát mọi góc

DFJ416ZL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc)

3.360.000
1. DFJ416ZL Áo khoác làm mát dùng pin size l Makita (bl)(18v (không kèm pin sạc) Độc quyền Làm Mát