Showing all 2 results

DLX2419JX2 Bộ sản phẩm Makita (dtw300+dhp486+adp10+bl1860b*

14.950.000
1. DLX2419JX2 Bộ sản phẩm Makita (dtw300+dhp486+adp10+bl1860b* Đa dạng chức năng, tối ưu hiệu suất:*Bộ sản phẩm DLX2419JX2 bao gồm

DLX2443JX1 Bộ sản phẩm Makita (dtd157z+ddf486z+adp10+bl1860

12.760.000
1. DLX2443JX1 Bộ sản phẩm Makita (dtd157z+ddf486z+adp10+bl1860 Đầu vặn động lực dùng pin Makita DTD157Z: Sức mạnh tuyệt vời trong