Showing the single result

2012NB Máy bào Makita (304mm)

16.640.000
1. 2012NB Máy bào Makita (304mm) Máy bào Makita có lưỡi bào rộng 304mm, cho phép bào rộng hơn trong