Showing all 7 results

DGD800Z Máy mài khuôn dùng pin Makita (8mm)(18v) (không kèm pin sạc)

1.980.000
1. DGD800Z Máy mài khuôn dùng pin Makita (8mm)(18v) (không kèm pin sạc) 💪 Thực hiện mọi nhiệm vụ mài

DGD801Z Máy mài khuôn dùng pin Makita (8mm)(18v) (không kèm pin sạc)

1.980.000
1. DGD801Z Máy mài khuôn dùng pin Makita (8mm)(18v) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và Linh hoạt: Sở hữu

GD0601 Máy mài khuôn Makita (6mm)

1.800.000
1. GD0601 Máy mài khuôn Makita (6mm) Thiết kế Chất Lượng: Máy mài khuôn Makita GD0601 có thiết kế vô

GD0602 Máy mài khuôn Makita (6mm)

1.500.000
1. GD0602 Máy mài khuôn Makita (6mm) Sức mạnh và hiệu suất vượt trội Máy mài khuôn Makita GD0602 trang

GD0800C Máy mài khuôn Makita (8mm)

5.160.000
1. GD0800C Máy mài khuôn Makita (8mm) Hiệu suất mạnh mẽ: Máy mài khuôn Makita GD0800C được trang bị động

M12 FDGS-0 Máy mài khuôn Milwaukee

4.230.000
1. M12 FDGS-0 Máy mài khuôn Milwaukee Động cơ Mạnh Mẽ: M12 FDGS-0 được trang bị động cơ mạnh mẽ,

M9100B Máy mài khuôn Makita (6mm)

1.130.000
1. M9100B Máy mài khuôn Makita (6mm) Hiệu suất vượt trội Máy mài khuôn M9100B của Makita được trang bị