Showing all 2 results

GBG 35-15 Máy mài bàn Bosch

2.644.000
1. GBG 35-15 Máy mài bàn Bosch  Hiệu Suất Vượt Trội Bosch GBG 35-15 là một thiết bị mài bàn

GBG 60-20 Máy mài bàn Bosch

3.976.000
1. GBG 60-20 Máy mài bàn Bosch  Sức Mạnh Vượt Trội: Bạn đã bao giờ cảm thấy bất lực trước