Showing all 20 results

GSH 11 E Máy đục bê tông Bosch

13.860.000
1. GSH 11 E Máy đục bê tông Bosch Công suất mạnh mẽ: GSH 11 E được trang bị động

GSH 11 VC Máy đục bê tông Bosch

23.320.000
1. GSH 11 VC Máy đục bê tông Bosch  Hiệu suất ấn tượng: Máy đục bê tông Bosch GSH 11

GSH 16-30 Máy đục bê tông Bosch

21.438.000
1. GSH 16-30 Máy đục bê tông Bosch  Hiệu suất vượt trội: Máy đục bê tông Bosch GSH 16-30 sở

GSH 3E Máy đục bê tông Bosch

7.349.000
1. GSH 3E Máy đục bê tông Bosch Hiệu suất mạnh mẽ: GSH 3E là một máy đục bê tông

GSH 5 Máy đục bê tông Bosch

5.966.000
1. GSH 5 Máy đục bê tông Bosch Hiệu suất ấn tượng: Máy đục bê tông Bosch GSH 5 sở

GSH 500 GEN II Máy đục bê tông Bosch

4.921.000
1. GSH 500 GEN II Máy đục bê tông Bosch Sức mạnh vượt trội: Được trang bị động cơ mạnh

GSH 500 Max Máy đục bê tông Bosch

5.461.000
1. GSH 500 Max Máy đục bê tông Bosch  Hiệu suất vượt trội: Đầu tiên, mình muốn nói về hiệu

HM0810A Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 17mm)

5.710.000
1. HM0810A Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 17mm) Sức mạnh đáng kinh ngạc: HM0810A được trang bị

HM0810TA Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 17mm)

5.440.000
1. HM0810TA Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 17mm) Hiệu suất mạnh mẽ: HM0810TA được trang bị động

HM0870C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max)

6.200.000
1. HM0870C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max) Máy đục bê tông Makita – là một công cụ

HM0871C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max)

8.240.000
1. HM0871C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max) Sức mạnh vượt trội: HM0871C được trang bị động cơ

HM1201 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 21mm)

11.750.000
1. HM1201 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 21mm) Sức mạnh vượt trội: Máy đục bê tông Makita

HM1203C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max)

10.070.000
1. HM1203C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max) Hiệu Suất Vượt Trội Với sức mạnh đến từ động

HM1213C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max)

11.680.000
1. HM1213C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max) Những điểm nổi bật về HM1213C Máy đục bê tông

HM1214C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max)

16.850.000
1. HM1214C Máy đục bê tông Makita (chuôi gài sds-max) Hiệu suất vượt trội: HM1214C sở hữu động cơ mạnh

HM1306 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm)

12.080.000
1. HM1306 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm) Công suất mạnh mẽ: HM1306 được trang bị động

HM1307C Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm)

16.780.000
1. HM1307C Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm) Hiệu suất vượt trội: HM1307C của Makita được trang

HM1317C Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm)

18.150.000
1. HM1317C Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 30mm) Sức mạnh vượt trội: HM1317C được trang bị động

HM1812 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 28.6mm)

28.290.000
1. HM1812 Máy đục bê tông Makita (chuôi lục giác 28.6mm) Khả năng đục phá vượt trội: Sản phẩm được

M8600B Máy đục bê tông Makita

3.430.000
1. M8600B Máy đục bê tông Makita Sức Mạnh Phi thường: Máy đục bê tông Makita M8600B được trang bị