Showing all 2 results

RT001GZ23 Máy đánh cạnh dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc)

4.280.000
1. RT001GZ23 Máy đánh cạnh dùng pin Makita (bl)(40v max) (không kèm pin sạc) Cùng điểm qua những đặc điểm

RT0702C Máy đánh cạnh Makita (6,35mm/1/4″,9,35mm/3/8″)

2.600.000
1. RT0702C Máy đánh cạnh Makita (6,35mm/1/4″,9,35mm/3/8″) Máy đánh cạnh Makita RT0702C – Khám phá công nghệ tiên tiến Máy