Showing all 6 results

DVR450Z Máy đầm dùi bê tông dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc)

6.940.000
1. DVR450Z Máy đầm dùi bê tông dùng pin Makita (18v) (không kèm pin sạc) Sức mạnh đầy ấn tượng:

VR001CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

51.590.000
1. VR001CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Hút bụi mạnh mẽ và hiệu

VR001GZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

3.210.000
1. VR001GZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Ướt & Khô: VR001GZ không giới

VR002CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

55.440.000
1. VR002CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Hiệu Suất Mạnh Mẽ: VR002CZ Vc001glz

VR003CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

52.360.000
1. VR003CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và Hiệu quả: VR003CZ

VR004CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc)

56.210.000
1. VR004CZ Vc001glz máy hút bụi dùng pin Makita (ướt&khô/8l/bl) (không kèm pin sạc) Thiết Kế Tiện Lợi: Makita đã