Showing all 7 results

DBO380Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (93x185mm/bl)( (không kèm pin sạc)

2.530.000
1. DBO380Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (93x185mm/bl)( (không kèm pin sạc) Thiết kế thông minh và tiện

DBO381Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (93x185mm/aws/ (không kèm pin sạc)

2.830.000
1. DBO381Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (93x185mm/aws/ (không kèm pin sạc) Chà nhám hiệu quả: DBO381Z là

DBO480Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (đế nhựa/ (không kèm pin sạc)

1.970.000
1. DBO480Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (đế nhựa/ (không kèm pin sạc) Sự tự do không dây:

DBO481Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (đế nhựa/ (không kèm pin sạc)

1.810.000
1. DBO481Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (đế nhựa/ (không kèm pin sạc) Hiệu suất vượt trội: Máy

DBO482Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (đế nhôm/ (không kèm pin sạc)

1.890.000
1. DBO482Z Máy chà nhám rung dùng pin Makita (đế nhôm/ (không kèm pin sạc) Mạnh mẽ và linh hoạt

GSS 140 Máy chà nhám vuông Bosch

940.000
1. GSS 140 Máy chà nhám vuông Bosch  Hiệu suất mạnh mẽ: Máy chà nhám vuông Bosch GSS 140 sở

GSS 2300 Máy chà nhám rung Bosch

1.610.000
1. GSS 2300 Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 Máy chà nhám rung Bosch: Hiệu quả và Tiết kiệm