Showing all 10 results

MT910 Máy mài khuôn Makita (6mm)

940.000
1. MT910 Máy mài khuôn Makita (6mm) Thiết kế ấn tượng MT910 Máy mài khuôn Makita sở hữu một thiết

MT955 Máy mài góc Makita (100mm/710w/công tắc trượt)

910.000
1. MT955 Máy mài góc Makita (100mm/710w/công tắc trượt) Công nghệ tiên tiến: Với công suất mạnh mẽ 710W, MT955

MT960 Máy mài góc Makita (100mm/720w/công tắc đuôi)

910.000
1. MT960 Máy mài góc Makita (100mm/720w/công tắc đuôi) Sức mạnh vượt trội: Với công suất 720W, máy mài góc

MT961 Máy mài góc Makita (100mm/570w/công tắc trượt)

850.000
1. MT961 Máy mài góc Makita (100mm/570w/công tắc trượt) Hiệu suất ấn tượng: Được trang bị động cơ công suất

MT963 Máy mài góc Makita (125mm/570w/công tắc trượt)

910.000
1. MT963 Máy mài góc Makita (125mm/570w/công tắc trượt) Tính năng nổi bật: Động cơ mạnh mẽ 570W: MT963 được

MT964 Máy mài góc Makita (100mm/720w/công tắc trượt)

740.000
1. MT964 Máy mài góc Makita (100mm/720w/công tắc trượt) Công suất mạnh mẽ: MT964 được trang bị động cơ 720W

MT966 Máy mài góc Makita (125mm/720w/công tắc trượt)

810.000
1. MT966 Máy mài góc Makita (125mm/720w/công tắc trượt) Thiết kế hiện đại và tiện lợi: MT966 có thiết kế

MT967 Máy mài góc Makita (100mm/850w/công tắc trượt)

770.000
1. MT967 Máy mài góc Makita (100mm/850w/công tắc trượt) Động cơ mạnh mẽ 850W: MT967 sở hữu động cơ 850W

MT969 Máy mài góc Makita (125mm/850w/công tắc trượt)

850.000
1. MT969 Máy mài góc Makita (125mm/850w/công tắc trượt) Mạnh mẽ và hiệu quả: MT969 sở hữu động cơ 850W

MT971 Máy mài góc Makita (100mm/850w/công tắc đuôi)

740.000
1. MT971 Máy mài góc Makita (100mm/850w/công tắc đuôi) Công suất mạnh mẽ: MT971 sở hữu động cơ 850W mạnh